CA KHÚC THANH NIÊN
THỐNG KÊ
Online: 89
Lượt truy cập: 15328333
VĂN BẢN
Có Tổng số 26 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
STT Tiêu đề Ngày đăng Liên kết

1

NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

10/12/2015 Tải về

2

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

10/09/2015 Tải về

3

Luật nghĩa vụ quân sự

10/09/2015 Tải về

4

Tài liệu 6 bài học chính trị cho Đoàn viên thanh niên

10/09/2015 Tải về

5

Mẫu danh sách đăng ký học lớp Cảm tình Đoàn

11/10/2014 Tải về

6

Mẫu thành tích cá nhân

12/11/2013 Tải về

7

Mẫu thành tích tập thể

12/11/2013 Tải về

8

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM 2013

01/11/2013 Tải về

9

Mẫu báo cáo công tác hàng tháng của chi Đoàn

05/10/2013 Tải về

10

Hướng dẫn Đại hội Chi Đoàn

30/11/-1 Tải về

11

NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012

30/11/-1 Tải về

12

Tiêu chí chấm điểm Chi Đoàn, Liên chi Đoàn

30/11/-1 Tải về

13

Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên

30/11/-1 Tải về

14

Đề cương báo cáo nhanh kết quả Đại học đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 -2017

30/11/-1 Tải về

15

Dự thảo BC công tác Đoàn NH 2011-2012 và phương hướng 2012-2013

30/11/-1 Tải về