CA KHÚC THANH NIÊN
THỐNG KÊ
Online: 57
Lượt truy cập: 6889851
VĂN BẢN
Có Tổng số 26 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
STT Tiêu đề Ngày đăng Liên kết

16

Mẫu đề nghị Chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn

30/11/-1 Tải về

17

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

30/11/-1 Tải về

18

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017

30/11/-1 Tải về

19

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

30/11/-1 Tải về

20

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

30/11/-1 Tải về

21

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

30/11/-1 Tải về

22

GIẤY GIỚI THIỆU Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

30/11/-1 Tải về

23

Hướng dẫn xây dựng báo cáo và phương hướng của Đại hội Chi đoàn, Liên Chi đoàn

30/11/-1 Tải về

24

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

30/11/-1 Tải về

25

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn

30/11/-1 Tải về

26

Luật thanh niên

30/11/-1 Tải về