CA KHÚC THANH NIÊN
THỐNG KÊ
Online: 56
Lượt truy cập: 6889848
VĂN BẢN / Đoàn trường - Hội sinh viên
Tiêu đề: BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM 2013
Trích yếu

Ngày đăng 2013-11-01 07:40:00
Người gởi
Xem: 47019 Tải về

CÁC VĂN BẢN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
10/12/2015

NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

Tải về
10/09/2015

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Tải về
10/09/2015

Luật nghĩa vụ quân sự

Tải về
10/09/2015

Tài liệu 6 bài học chính trị cho Đoàn viên thanh niên

Tải về
11/10/2014

Mẫu danh sách đăng ký học lớp Cảm tình Đoàn

Tải về
12/11/2013

Mẫu thành tích cá nhân

Tải về
12/11/2013

Mẫu thành tích tập thể

Tải về
05/10/2013

Mẫu báo cáo công tác hàng tháng của chi Đoàn

Tải về
30/11/-1

Hướng dẫn Đại hội Chi Đoàn

Tải về
30/11/-1

NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012

Tải về
30/11/-1

Tiêu chí chấm điểm Chi Đoàn, Liên chi Đoàn

Tải về
30/11/-1

Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên

Tải về
30/11/-1

Đề cương báo cáo nhanh kết quả Đại học đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 -2017

Tải về
30/11/-1

Dự thảo BC công tác Đoàn NH 2011-2012 và phương hướng 2012-2013

Tải về
30/11/-1

Mẫu đề nghị Chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn

Tải về
30/11/-1

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
30/11/-1

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017

Tải về
30/11/-1

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Tải về
30/11/-1

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
30/11/-1

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về