CA KHÚC THANH NIÊN
THỐNG KÊ
Online: 57
Lượt truy cập: 2225359
VĂN BẢN / Đoàn trường - Hội sinh viên
Tiêu đề: Mẫu báo cáo công tác hàng tháng của chi Đoàn
Trích yếu

Ngày đăng 2013-05-10 04:43:00
Người gởi
Xem: 16462 Tải về

CÁC VĂN BẢN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
10/11/2014

Mẫu danh sách đăng ký học lớp Cảm tình Đoàn

Tải về
13/10/2014

Hướng dẫn xây dựng báo cáo và phương hướng của Đại hội Chi đoàn, Liên Chi đoàn

Tải về
20/06/2014

GIẤY GIỚI THIỆU Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
20/06/2014

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
11/12/2013

Mẫu thành tích cá nhân

Tải về
11/12/2013

Mẫu thành tích tập thể

Tải về
13/11/2013

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
13/11/2013

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017

Tải về
13/11/2013

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Tải về
13/11/2013

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
25/09/2013

Hướng dẫn Đại hội Chi Đoàn

Tải về
11/01/2013

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM 2013

Tải về
19/12/2012

NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012

Tải về
22/11/2012

Mẫu đề nghị Chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn

Tải về
24/10/2012

Dự thảo BC công tác Đoàn NH 2011-2012 và phương hướng 2012-2013

Tải về
24/10/2012

Đề cương báo cáo nhanh kết quả Đại học đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 -2017

Tải về
19/10/2012

Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên

Tải về
19/10/2012

Tiêu chí chấm điểm Chi Đoàn, Liên chi Đoàn

Tải về