ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ BẠN ĐỌC

1 câu trích dẫn ở đây!
Thông tin cá nhân
Họ tên (*) Họ và tên của bạn
- Vui lòng nhập có dấu
- Nhập chữ in đầu ký tự
Ví dụ: Nhập Nguyễn Văn A 
Mã số SV (*) Mã số của bạn
- Vui lòng nhập mã số sinh viên hay học sinh
ghi trên thẻ của bạn 
Tên Ngành học (*) Tên ngành học của bạn
- Vui lòng nhập có dấu
Ví dụ: Nhập Công nghệ thông tin 
Khóa học (*) Nhập khóa học của bạn
Ví dụ: Nhập 2013-2016 
Khoa (*) Nhập thuộc Khoa nào?
Ví dụ: Nhập Khoa Công nghệ thông tin 
Email (*) Hãy để chúng tôi gửi thư mời bạn trong các cuộc hội thảo
Ví dụ: Nhập nva@student.vlcc.edu.vn 
Điện thoại (*) Hãy để chúng tôi liên lạc với bạn
Ví dụ: Nhập 0939 xxx xxx hoặc 0703 xxx xxx 
Thông tin bổ sung
Bạn thích tham gia hoạt động nhóm nào trong CLB? Văn hóa – du lịch - ẩm thực
Giáo dục – du học
Kinh tế
Tin học
Năng khiếu của bạn? (*) Năng khiếu của bạn 
Bạn có thể hỗ trợ thư viện? Trực phòng máy
Sắp xếp sách, báo – tạp chí
Kiểm kê tài liệu
Xử lý tài liệu mới bổ sung
Mã bảo vệ*: