GỬI YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU

Bạn cần tài liệu gì? Bạn muốn thư viện có tài liệu đó!
Hãy gửi yêu cầu của bạn đến chúng tôi
Thông tin cá nhân
Họ tên (*) Họ và tên của bạn
- Vui lòng nhập có dấu
- Nhập chữ in đầu ký tự
Ví dụ: Nhập Nguyễn Văn A 
Đơn vị (*) Đơn vị của bạn
- Vui lòng nhập có dấu
- Nhập tên đơn vị hoặc lớp bạn học
Ví dụ: Nhập Lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin 2013 
Địa chỉ liên hệ Nhập để chúng tôi tiện liên lạc
với bạn khi cần thiết
- Nhập: Số nhà, ấp (đường), xã (phường), huyện (quận), tỉnh, quốc gia
Ví dụ: Nhập 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
Email (*) Hãy để chúng tôi gửi thư mời bạn trong các cuộc hội thảo
Ví dụ: Nhập nva@student.vlcc.edu.vn 
Điện thoại (*) Hãy để chúng tôi liên lạc với bạn
Ví dụ: Nhập 0939 xxx xxx hoặc 0703 xxx xxx 
Nội dung yêu cầu
Tên tài liệu (*) Tên tài liệu bạn cần
Ví dụ: Lập trình và thiết kế web PHP 
Dạng thức (*) Chọn dạng thức của tài liệu
- Chọn trong danh sách các dạng thức đó 
Tác giả (*) Tác giả của tài liệu
Hãy tên tác giả tài liệu mà bạn cần
Ví dụ: Nguyễn Ngọc Ngạn 
Năm xuất bản (*) Năm xuất bản của tài liệu
Ví dụ: Nhập năm 2013 
Nhà xuất bản Nhà xuất bản tài liệu bạn cần
Ví dụ: Nhà xuất bản giáo dục 
Số trang Số trang của tài liệu
Ví dụ: Tài liệu 120 trang thì nhập 120 
Kích thước (cm) Rộng: x cao
Sách phục vụ cho Sách phục vụ cho ngành hoặc lĩnh vực?
Ví dụ: Bạn phục vụ cho ngành Công nghệ thông tin 
Mã bảo vệ*: