BẢNG VÀNG

     Thư viện trường luôn mong muốn mang đến nguồn tài nguyên phong phú, đáp ứng được nhu cầu tự nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Bên cạnh việc thường xuyên bổ sung những tài liệu hữu ích theo nhu cầu bạn đọc, thư viện mong nhận được sự đóng góp tài liệu từ các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài trường để góp phần đa dạng nguồn tri thức thư viện.

     Ghi nhận những đóng góp của quý vị, thư viện gởi lời cám ơn chân thành đến những tấm lòng hảo tâm đã đóng góp cho thư viện trong thời gian qua, những tài liệu của quý vị đã góp phần làm đa dạng vốn tài nguyên thư viện và đáp ứng được nhu cầu tham khảo của một số bạn đọc tâm đắc trong trường.

     Trong thời gian tới, thư viện rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp nhiều hơn của quý vị.
Bảng liệt kê danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp tài liệu cho thư viện từ năm 2000 đến nay như một lời tri ân thư viện muốn gửi đến quý vị:
 

TRỰC THUỘC TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN GHI CHÚ
Các cơ quan,
tổ chức trong
và ngoài Tỉnh
Hội Văn học dân gian Việt Nam – Hà Nội  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy VL  
Thư viện tỉnh Vĩnh Long  
Phòng Tổ chức – Hành chính, CĐCĐ VL  
Phòng QLKH&HTQT, CĐCĐ VL  
Khoa Nông nghiệp, CĐCĐ VL  
Trường Đại học Trường Đại học Cần Thơ  
Trường Đại học Đồng Tháp  
Trường Đại học Sài gòn  
Cá nhân Ông Trần Thanh Tùng – Hiệu trưởng trường CĐCĐ Vĩnh Long  
Bà Elaine Mew-Canada, tình nguyên viên WUSC tại trường CĐCĐ Vĩnh Long  
Ông Lê Công Phong – Trưởng phòng TCHC, trường CĐCĐ Vĩnh Long  
Ông Võ Thanh Phong, phó khoa Nông nghiệp, trường CĐCĐ Vĩnh Long  
Bà Nguyễn Việt Châu, giảng viên khoa Nông nghiệp, trường CĐCĐ Vĩnh Long  
Đại sứ Thái Lan  
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, phó phòng CTHSSV, trường CĐCĐ Vĩnh Long