Giờ mở cửa

Mở cửa chiều thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều 13h30 đến 17h
Tháng 8 nghỉ hè, mở cửa từ sáng thứ 2 đến chiều thứ 6