Sài Gòn dậy mà đi: Ký sự - Lê Văn Nuôi

 

Tóm tắt:
Tập ký sự có tất cả 25 bài thơ như Áo mẹ cơm cha, Một đời không trả hết, Chính mẹ cha đã dạy cho trái tim con biết, Thế nào là tình yêu giữa những người nghèo... Hừng hực chất lửa, thấm đẫm nhiệt huyết tuổi trẻ trước vận mệnh dân tộc và chan chứa nghĩa tình với bạn bè, đồng đội, đồng chí cùng chung lý tưởng.

Mô tả tài liệu:
Sài Gòn dậy mà đi: Ký sự (Phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ và độc lập dân tộc của thanh niên-sinh viên-học sinh Sài Gòn thời kỳ 1965 - 1975) / Lê Văn Nuôi.- Tp.HCM. : Trẻ, 2012.- 314tr. : Minh họa ; 20cm.

Số phân loại: 959.704332/ N515
Số đăng ký cá biệt: VV-13/58; VV-13/59
Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn