Mẹ nên dạy con như thế nào? – Vương Trí Diễm

 

Tóm tắt:
Cuốn sách kết hợp lí luận thực tế, đưa ra các ví dụ sinh động, kết hợp với nhiều vấn đề trẻ em hiện nay gặp phải, đưa ra cách giải quyết mang tính ứng dụng và thực tế cao, là bài học cần tiết dành cho các bà mẹ dạy dỗ con cái. Sách là công cụ hướng dẫn các bà mẹ trong quá trình dạy con, có tác dụng bổ trợ và thúc đẩy giáo dục, cũng hi vọng trẻ nhỏ qua sự bồi dưỡng, dạy dỗ tận tâm của mẹ trở thành người hiền tài.

Mô tả tài liệu:
Mẹ nên dạy con như thế nào? = Mother how to raise child: 12 bài học dạy con của bà mẹ hoàn hảo / Vương Trí Diễm, Vương Ba.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 255tr. ; 23cm.

Số phân loại: 649/ D304
Số đăng ký cá biệt: VV-13/35; VV-13/36
Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn