Giới thiệu Câu lạc bộ bạn đọc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thư viện và nhu cầu học tập, nghiên cứu và vui chơi giải trí ngoại khóa của sinh viên, học sinh, phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế thành lập Câu lạc bộ bạn đọc thư viện.

Hoạt động
- Sinh hoạt chuyên đề 2 lần/ năm với các nội dung như giới thiệu sách mới; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính trị xã hội, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật; học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm,…
- Tham gia lớp Đào tạo kỹ năng thông tin do thư viện tổ chức.
- Các hoạt động xã hội: Phối hợp với tổ chức đoàn thể tham gia thăm viếng và tặng quà cho các em khuyết tật, mồ côi.

Ngoài ra các thành viên còn tham gia hỗ trợ thư viện trong các hoạt động:
- Hỗ trợ trực phòng máy tính thư viện.
- Xử lý nghiệp vụ sách mới nhập.
- Tình nguyện hè tại thư viện hỗ trợ kiểm kê, sắp xếp tài liệu.

Quyền lợi
• Được dân chủ thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và những vấn đề khác mà mình quan tâm.
• Được biểu quyết công việc của Câu lạc bộ, bầu cử, ứng cử vào Ban chủ nhiệm, nhóm trưởng.

Nghĩa vụ
Tham gia đầy đủ các hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực đóng góp, xây dựng ý kiến cho hoạt động của Câu lạc bộ, cũng như Ban chủ nhiệm; có tinh thần đoàn kết với các thành viên khác của Câu lạc bộ, chấp hành chủ trương của Ban chủ nhiệm đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự phân công; tuyên truyền, vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, luôn quan tâm đến lợi ích của tập thể, không ngừng học tập và rèn luyện.

Đăng ký thành viên
- Điều kiện: Là bạn đọc có thẻ thư viện, yêu thích việc đọc và tìm hiểu sách, báo, tạp chí; tự nguyện đăng ký tham gia sinh hoạt.
- Hình thức đăng ký: trực tiếp tại thư viện hoặc đăng ký trực tuyến