QUY ĐỊNH LÀM THẺ THƯ VIỆN

     Mỗi năm thư viện tổ chức cấp thẻ 01 đợt cho HSSV khóa mới và những HSSV khóa cũ chưa làm thẻ.
     Thư viện gởi thông báo làm thẻ về các khoa cho giáo viên chủ nhiệm, dán thông báo tại thư viện, đăng lên website của trường. Các cá nhân hoặc tập thể lớp có nhu cầu làm thẻ phải thực hiện đúng nội dung yêu cầu của thông báo:
          - Nộp danh sách đăng ký làm thẻ theo mẫu đính kèm thông báo (01 bảng giấy và 01 file excel ) theo đúng thời gian quy định;
         - Nộp 01 ảnh 2x3;
         - Phí làm thẻ: 5.000đ/thẻ.