Hotkey: Phím tắt, Phím nóng - Phú Hưng

 

Tóm tắt:
   Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần chính:Phím nóng trong một số ứng dụng đồ hoạ; Phím tắt trong Microsoft Office; Hokey – phím nóng – phím tắt trên hệ điều hành Windows; Phím nóng trong một số ứng dụng Internet; Thủ thuật Microsoft Excel 2003. Các hướng dẫn trong sách giúp người đọc dễ dàng tham khảo, hỗ trợ tích cực cho việc thao tác nhanh trên máy vi tính.
Mô tả tài liệu:
Hotkey - Phím tắt - Phím nóng các chương trình trên máy vi tính / Phú Hưng, Hải Nam (biên soạn).- Hà Nội : Hồng Đức, 2008.- 272tr. ; 24cm.
  Số phân loại: 005.52/ H556
  Số đăng ký cá biệt: VV-13/40; VV-13/41

  Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn