Thời xa vắng: tiểu thuyết - Lê Lựu

 

Tóm tắt:
   Một cuốn tiểu thuyết tràn đầy những dồn nén cực độ khi sự yêu ghét của con người bị định đoạt một cách thô bạo. Ở đó đau đớn và hạnh phúc trộn lẫn vào nhau làm nên một thân phận người. Những kiếp người gánh đổ vỡ tất yếu cho cả một thời phải “yêu cái người khác yêu”, “sống hộ ý định người khác”. Hành trình của tác phẩm cũng chính là con đường mỗi người phải vượt qua để là chính mình mà không sợ hãi.
 Mô tả tài liệu:
   Thời xa vắng: tiểu thuyết / Lê Lựu.- Tp.HCM. : Trẻ, 2011.- 400tr. ; 20cm.- Giải A Hội Nhà văn Việt Nam 1986.
  Số phân loại: 895.922334/ L566
  Số đăng ký cá biệt: VV-13/60; VV-13/61

  Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn