Sương khói quê nhà: tạp văn - Nguyễn Nhật Ánh

 

 
Tóm tắt:
  Sương Khói Quê Nhà là cuốn Tạp văn mới tinh của Nguyễn Nhật Ánh. Chia làm 3 phần, có thể gọi nôm na theo: Tình quê, Người thân, và Những chuyến đi. Ở đầu mỗi phần này là một bức minh họa dí dỏm sinh động của họa sĩ bạn ruột Đỗ Hoàng Tường. 34 bài báo, viết từ 2010 đến nay, về các đề tài khác nhau. Những nhớ thương miền quê nghèo Quảng Nam qua kỷ niệm thời thơ bé; tình đời, tình người; tình thâm với bạn văn và những người mà anh yêu quý. Hấp dẫn hơn cả là những bài chân dung bạn văn, người thân, và đặc biệt là những bài có liên quan đến sách: từ chuyện tiệm sách, đến cuốn sách cụ thể, rồi người làm sách, sách và giải thưởng ở Thụy Điển, Thái Lan…
 Mô tả tài liệu:
   Sương khói quê nhà: tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh.- Tp.HCM. : Trẻ, 2013.- 216tr. ; 20cm.
  Số phân loại: 895.9228/ A107
  Số đăng ký cá biệt: VV-13/62; VV-13/63
  Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn