Tài liệu số/ CSDL miễn phí

 Khi sử dụng các trang tài liệu miễn phí, xin quý bạn đọc đảm bảo cam kết phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học, không phát tán tài liệu nếu không có sự đồng ý của tác giả.

 
1. Tạp chí khoa học và Bản tin Đại học Cần Thơ
Hướng dẫn: Truy cập vào địa chỉ trên, cột bên trái có bốn phần, trong mỗi phần sẽ có những bài viết khoa học. Nhấp vào và có thể tải dạng PDF về xem.
2. Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
http://tckh.tvu.edu.vn/