Tactics for Listening Third Edition

Tactics for Listening Third Edition là một bộ giáo trình kỹ năng nghe gồm
3 cấp độ như Basic, Developing, Expanding, mỗi cấp độ gồm 2 quyển Pack A và Pack B. Bộ sách cung cấp các bài học theo chủ đề như nhà hàng, kỳ nghỉ hè, kế hoạch, thời tiết, chỉ đường, sức khỏe, mô tả đồ vật… Bộ sách được biên soạn bởi Jack C.Richards. Bộ sách đầy đủ các kỹ năng như kỹ năng nghe, kỹ năng phát âm, kỹ năng hội thoại.
Sách dày 69 trang, có đính kèm 2 đĩa CD.
Số phân loại:
428