Giáo trình dạy tiếng Anh Solutions Elementary

 

Bộ giáo trình dạy tiếng Anh Solutions Elementary do 2 tác giả Tim Falla và Paul A Davies chịu trách nhiệm nội dung chia làm năm cấp độ dành cho đối tượng thanh thiếu niên, tập trung vào 2 kỹ năng nói và viết phù hợp theo hướng luyện thi. Sách chia thành 2 loại Student’s Book và Workbook. Solutions Student’s Book tập trung giới thiệu từ vựng và các chủ đề như: cuộc sống trường học, thế giới hoang dã, thời gian rãnh rỗi, du lịch,… Quyển Solutions Workbook tập trung giới thiệu các bài tập ngữ pháp, bài tập thực hành. Sách có 137 trang, có đính kèm 1 đĩa CD-Rom.
Số phân loại: 428