Oxford Practice Grammar

 

Oxford Practice Grammar là bộ sách gồm 3 tập, phân chia theo 3 cấp độ Basic, Intermediate, Advanced, mỗi tập sách phù hợp theo từng trình độ người học, trao dồi về các kỹ năng ngữ pháp. Quyển Oxford Practice Grammar Intermediate gồm 16 chủ điểm ngữ pháp cơ bản như: words and sentences, verbs, questions, negatives and answers,…(viết các chủ điểm page V?) Bao gồm 153 bài học cơ bản trong tiếng Anh, mỗi bài học sẽ có hướng dẫn lý thuyết, ví dụ mẫu, kèm theo các bài tập thực hành, hướng dẫn đáp án. Quyển sách dày 439 trang, có đính kèm 1 đĩa CD-Rom, được biên soạn bởi John Eastwood.
Số phân loại: 428