Oxford English Grammar Course

 

Oxford English Grammar Course là bộ giáo trình dạy ngữ pháp được chia theo ba cấp độ Basic, Intermediate, Advanced của tác giả Michael Swan và Catherine Walter. Sách gồm 22 bài học về các loại ngữ pháp như: Be and Have, Present Tenses, Past Tenses, Personal Pronouns and Possessives.... Cuối sách có kèm đáp án cho các bài tập. Sách dày 386 trang, kèm theo một đĩa CD-ROM.
Số phân loại: 428
Phân tích số phân loại:
400: Ngôn ngữ
420: Tiếng Anh và ngôn ngữ Anh cổ
428: Cách sử dũng tiếng Anh chuẩn (Ngôn ngữ học quy chuẩn) Ngôn ngữ học ứng dụng