TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

Địa chỉ:  112 - 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long. tỉnh Vĩnh Long.
Tel: 02703 823.492 - 02703 823.689     Fax: 02703 826.356
E-mail: vlcc@vlcc.edu.vn         Website: www.vlcc.edu.vn
map

Liên hệ

Tên đầy đủ *
Email *
Số điện thoại *
Số fax
Tên công ty
Gender *
Tiêu đề *
Nội dung *
<
Mã bảo vệ *

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Ban Giám Hiệu 0703 830 186 bgh@vlcc.edu.vn
2 Phòng Tổ chức - Hành chính 0703 823 689 ptchc@vlcc.edu.vn
3 Phòng Đào tạo 0703 823 492 pdt@vlcc.edu.vn
4 Phòng Kế hoạch - Tài vụ 0703 826 899 pkhtv@vlcc.edu.vn
5 Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 0703 826 899 pcthssv@vlcc.edu.vn
6 Phòng Thanh Tra và Đảm bảo chất lượng 0702 210 755 pttdbcl@vlcc.edu.vn
7 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 0703 877 072 pqlkhhtqt@vlcc.edu.vn
8 Đoàn trường dt@vlcc.edu.vn
9 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ttnnth@vlcc.edu.vn
10 Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp 0703 877 547 tttvvlqhdn@vlcc.edu.vn
11 Ban Quản lý Ký túc xá 0703 830 185 bqlktx@vlcc.edu.vn
12 Thư viện lib@vlcc.edu.vn
13 Khoa Khoa học cơ bản 0703 877 387 kkhcb@vlcc.edu.vn
14 Khoa Công nghệ thông tin 0703 877 388 kcntt@vlcc.edu.vn
15 Khoa Nông nghiệo 0703 877 386 knn@vlcc.edu.vn
16 Khoa Kinh tế - Xã hội 0703 877 385 kktxh@vlcc.edu.vn
17 Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm 0703 878 375 kcnlttp@vlcc.edu.vn
18 Khoa Cơ khí - Động lực 0703 830 592 kckdl@vlcc.edu.vn
19 Khoa Điện - Điện tử 0703 877 269 kddt@vlcc.edu.vn
20 Bộ môn Giáo dục Quốc Phòng - Thể chất 0703 825 978 bmqdqptc@vlcc.edu.vn
21 Bộ môn Lý luận - chính trị 0703 878 586 bmllct@vlcc.edu.vn
22 Phòng Bảo vệ Khu I 0702 222 023
23 Phòng Bảo vệ Khu II 0703 823 308