13August

Trung tâm Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp Mekong (MFAT)

06:08


Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Nông nghiệp Mekong có chức năng tham mưu giúp Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long triển khai thực hiện:

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và nông nghiệp.

- Xây dựng mối quan hệ đối tác và liên kết với các tổ chức và doanh nghiệp để triển khai các nghiên cứu ưng dụng khoa học công nghệ, đóng góp xây dựng mới và điều chỉnh các chương trình đào tạo, thực hành, thực tập; tổ chức các mô hình doanh nghiệp học tập.

- Hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp kiểm nghiệm chất lượng và các thông số kỹ thuật của sản phẩm lương thực, thực phẩm và nông sản.

- Tổ chức các Hội nghị khoa học, hội thảo về ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1 Nguyễn Thanh Việt P Giám đốc Th.S Quản trị Kinh doanh
Email: ntviet@vlcc.edu.vn