26April

Tuyển sinh 2018, Cao đẳng

02:04

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đào tạo 16 ngành Cao đẳng, tuyển sinh cả nước, thời gian đào tạo 2.5 năm, chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể học Cao đẳng.


TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

6220206

Tiếng Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh Biên - Phiên dịch và Tiếng Anh du lịch)

35

2

6340202

Tài chính – Ngân hàng

35

3

6340301

Kế toán

30

4

6340403

Quản trị văn phòng

35

5

6340404

Quản trị kinh doanh

35

6

6480201

Công nghệ thông tin

30

7

6480208

Quản trị cơ sở dữ liệu

30

8

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

35

9

6510422

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

30

10

6540102

Chế biến lương thực

30

11

6540103

Công nghệ thực phẩm

60

12

6620303

Nuôi trồng thủy sản

30

13

6640101

Thú y

35

14

6810104

Quản trị lữ hành

35

15

6810201

Quản trị khách sạn

35

16

6850102

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai và Quản lý đô thị)

30

Tổng

550