26April

Tuyển sinh 2018 - Trung cấp

03:04

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đào tạo 22 ngành Trung cấp, tuyển sinh cả nước, thời gian đào tạo 1.5 năm, học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp tại được miễn 100% học phí.


TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

5320305

Hành chính văn phòng

30

2

5340302

Kế toán doanh nghiệp

30

3

5380101

Pháp luật

30

4

5480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

30

5

5480205

Tin học ứng dụng

30

6

5510211

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)

30

7

5510907

Trắc địa – địa hình – địa chính

35

8

5520115

Cơ khí động lực (Sửa chữa ô tô)

30

9

5520117

Cơ khí chế tạo (Tiện, phay, bào, hàn)

30

10

5520222

Điện tử  công nghiệp và dân dụng

30

11

5520223

Điện công nghiệp và dân dụng

35

12

5520265

Hệ thống điện

35

13

5540101

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực

30

14

5540108

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

30

15

5540127

Công nghệ kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

30

16

5620111

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

35

17

5620120

Chăn nuôi – thú y

35

18

5620301

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản

30

19

5620302

Công nghệ chế biến thủy sản

30

20

5620303

Nuôi trồng thủy sản

30

21

5720301

Điều dưỡng (ngành mới)

30

22

5850102

Quản lý đất đai

30

Tổng

685