09May

Thông báo thay đổi phương thức tuyển sinh hệ VLVH của trường ĐH Cần Thơ (chỉ xét tuyển)

08:05

Trường ĐHCT thông báo đến các đơn vị liên kết đào tạo phương thức tuyển sinh hệ VLVH từ đợt 1 năm 2017, Trường ĐHCT chỉ sử dụng phương thức xét tuyển (không tổ chức thi tuyển)