15March

Tiếp và làm việc với Chuyên gia về Công tác Dịch vụ Sinh viên

Tin - Minh Châu; Ảnh - Thanh Bình 02:03

Từ ngày 05 - 09/3/2018, trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Vĩnh Long đã có đợt làm việc với cô Shawna Luey, Quản lý Dịch vụ Sinh viên Quốc tế, trường CĐ Niagara, Canada, thu hút gần 150 lượt cán bộ giảng viên và sinh viên tham dự.


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên và duy trì số lượng học viên, trường CĐCĐ Vĩnh Long đã đề xuất các chuyên gia trường đối tác Canada hỗ trợ thực hiện đợt tập huấn và lập kế hoạch xây dựng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

Trong suốt 05 ngày làm việc, cô Shawna Luey đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dịch vụ Sinh viên hiện có của trường CĐ Niagara. Cụ thể, các phương pháp tư vấn, các dịch vụ hỗ trợ và các mô hình thu hút sinh viên được chuyên gia trình bày rất chi tiết và có ví dụ minh họa rõ ràng. Nhóm cán bộ trường CĐCĐ Vĩnh Long đặc biệt tâm đắc với mô hình “Sinh viên hỗ trợ Sinh viên” và mô hình sự kiện “Ngày Tri ân Sinh viên”. Đây là hai mô hình hoàn toàn mới trong bổi cảnh giáo dục Việt Nam nói chung và ở các trường CĐ nói riêng.

Mong rằng, với sự hỗ trợ tích cực và thiết thực của các Chuyên gia trường đối tác, trường CĐCĐ Vĩnh Long sẽ từng bước thực hiện thắng lợi dự án VSEP, làm tiền đề phát triển toàn diện về chương trình đào tạo, dịch vụ sinh viên và chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho địa phương và khu vực trong tương lai.

 


Hình 1.
Buổi họp mặt chào đón cô Shawna Luey, (người thứ 4, dãy phải), Quản lý Dịch vụ Sinh viên Quốc tế tại phòng họp 2, khu Hành chính trường CĐCĐ Vĩnh Long.


Hình 2.
Buổi làm việc với nhóm sinh viên trọng tâm, hoạt động làm quen tại Hội trường A1, trường CĐCĐ Vĩnh Long.