19April

Họp Sơ kết giữa kỳ Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam

Tin - Minh Châu; Ảnh - Thanh Bình 00:04

Lúc 8h00 ngày 06/4/2018, trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Vĩnh Long tổ chức cuộc họp “Sơ kết giữa kỳ Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam”gọi tắt là VSEP, với gần 30 thành viên tham dự.


Nhằm tổng kết và định hướng các hoạt động dự án VSEP, thực hiện tại trường CĐCĐ Vĩnh Long, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đã tổ chức cuộc họp đánh giá với sự có mặt của ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Thành viên Ban điều hành Dự án, Đại diện một số sở và doanh nghiệp có liên quan; thành viên BQLDA và một số lãnh đạo các đơn vị của trường CĐCĐ Vĩnh Long.

 

Mở đầu cuộc họp, ông Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường CĐCĐ Vĩnh Long, Trưởng Ban QLDA, đã nêu tóm tắt bối cảnh hình thành, nội dung các hợp phần và tổng kết các hoạt động của dự án từ lúc khởi động vào năm 2014 đến nay. Trong phần báo cáo, Trưởng ban đã nêu những thành quả đạt được trong suốt quá trình thực hiện dự án, cũng như những vướng mắc đang có nhằm tìm kiếm giải pháp và phát huy tối đa hiệu quả của dự án tại Vĩnh Long. Tiếp nối cuộc họp là các phần báo cáo tài chính và phần thảo luận của các đại biểu tham dự.

 

Có 03 nội dung trọng tâm các đại biểu thảo luận về: (1) vấn đề nhân sự, gồm: nhân sự kế tục các thành viên trong BQLDA sắp về hưu, nhân sự tiếp nhận, sử dụng và bảo quản các trang thiết bị hiện đại do dự án tài trợ; (2) vấn đề về kinh phí và dự toán chi cho các hoạt động của dự án VSEP; và (3) các giải pháp nhằm phát huy những thành quả đang có, tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo uy tín, chất lượng hoạt động của dự án sau khi kết thúc.

 

Qua hơn ba giờ làm việc liên tục và tích cực, các thành viên tham dự đã từng bước cô đọng lại các vấn đề cấp thiết cũng như đã có hướng giải quyết những nội dung vừa nêu. Với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của ông Lữ Quang Ngời, “gặp vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ngay chỗ đó để đảo bảo tiến độ và chất lượng của dự án”, các đại biểu cảm thấy phấn khởi và an tâm hơn để tiếp tục hợp phần cuối của dự án.

 

Tin rằng, đây là tín hiệu tích cực, khởi sắc cho dự án VSEP tại trường; bởi vì, khi công tác được lãnh đạo quan tâm, thì việc đó sẽ được thực hiện thuận lợi, toàn diện và hiệu quả hơn.

 
Hình 1.
Bối cảnh cuộc họp sáng ngày 06/4/2018 tại phòng Hội thảo Thư viện trường CĐCĐ Vĩnh Long.


Hình 2
. Ông Lữ Quang Ngời, (đại biểu đang đứng) tổng kết các nội dung thảo luận và chỉ đạo thực hiện các giải pháp để thực hiện tiếp nối dự án VSEP.