03October

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho Tân học sinh, sinh viên nhập học năm 2018

Tin – Hồng Nghi, Ảnh – Thanh Bình 08:10

“Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; Và các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và quy định của nhà trường đến người học. Qua hoạt động này, HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của công dân.


Thực hiện Công văn hướng dẫn số 1619/TCGDNN-GV ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 770/SLĐTBXH-DN ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long; Và chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 9 năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa cho tân HSSV khóa mới nhập học năm 2018. Với nội dung phong phú, đa dạng hình thức thể hiện, “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đã đạt hiệu quả cao, giúp các tân HSSV có những định hướng và có kỹ năng vững vàng hơn khi bước vào một môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành kỹ năng nghề nghiệp ở bậc cao đẳng, trung cấp.

Trong tuần lễ sinh hoạt công dân, các tân HSSV đã được nghe thầy Nguyễn Quang Sang - Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về lịch sử gần 40 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, với truyền thống hiếu học, lớp lớp HSSV trưởng thành từ mái trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long hiện đang giữ những vị trí cao trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước, điều đó đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của nhà trường trong suốt thời gian qua. Đó cũng là động lực để các tân sinh viên hôm nay ra sức phấn đấu, tiếp bước các thế hệ anh, chị đi trước tiếp tục khẳng định truyền thống đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, các bạn tân HSSV cũng được nghe thầy Nhan Thanh – Phòng CT.HSSV phổ biến về quy chế, quy định về chế độ chính sách, về công tác HSSV của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 – 2018. Ngoài ra, để tân HSSV có được thông tin chính trị, xã hội thiết thực xảy ra trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp và mời Công an Tỉnh (PA83) và Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Vĩnh Long đến trường trình bày, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học…

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”, mỗi em sinh viên, học sinh sẽ viết một bài thu hoạch để đánh giá về kết quả học tập mà mình đã thu được, đồng thời có những phản hồi của bản thân về Tuần sinh hoạt công dân HSSV do Nhà trường tổ chức.

Một số hình ảnh trong tuần sinh hoạt công dân:


Hình 1. Thầy Nguyễn Quang Sang – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” và giới thiệu lịch sử, truyền thống về trường.


Hình 2. Thầy Nhan Thanh – Phòng Công tác HSSV phổ biến quy chế, quy định có liên quan đến HSSV.

 Hình 3. Báo cáo viên Công an tỉnh Vĩnh Long (PA83) với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền tình hình an ninh, đấu tranh, phản bác trên các trang mạng xã hội.


Hình 4. Tân sinh viên, học sinh chăm chú nghe giảng.