12June

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu các mặt bằng kinh doanh, dịch vụ năm 2019

03:06


  1. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh, có giấy phép kinh doanh khai thác dịch vụ (hoặc bổ sung giấy phép sau khi trúng thầu
  2. Thời gian, địa điểm đấu thầu:

    + Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thầu: từ ngày 12/06/2019 đến ngày 21/06/2019 (trong giờ hành chính: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ)

      + Địa điểm phát hành hồ sơ dự thầu: Tại Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long

      + Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

    + Thời gian, địa điểm tổ chức xét thầu: vào lúc 14 giờ, ngày 25/06/2019, tại Phòng khách - Trường CĐCĐ Vĩnh Long.

>> Chi tiết xem tại đây