07October

Thông báo mức học phí học lại đối với học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

08:10


Trường CĐCĐ Vĩnh Long thông báo việc thu học phí học lại đến tất cả học sinh, sinh viên khối bậc trung cấp và cao đẳng của Trường.

- Địa điểm đóng: Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường CĐCĐ Vĩnh Long.

- Thời gian đóng học phí học lại: HSSV sẽ đóng học phí học lại cùng với học phí học kỳ chính thức HK1-HK2 năm học 2019-2020.

>> Xem chi tiết mức học phí tại đây