05October

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 2 bánh và kinh doanh căn tin năm 2020

09:10


Trường Cao đẳng Vĩnh Long thông báo đến toàn thể CB, VC-NLĐ của trường và các cá nhân, đơn vị bên ngoài trường có nhu cầu khai thác mặt bằng kinh doanh căn tin, bãi giữ xe 02 bánh tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long năm 2020 xin liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp.

Chi tiết thông báo thuê mặt bằng căn tin

Chi tiết thông báo thuê mặt bằng nhà xe