04April

Giới thiệu nguồn tài liệu trên website của WUSC

04:04


       Website của tổ chức WUSC cung cấp rất nhiều tài liệu hay và bổ ích về các lĩnh vực như: Giảng dạy tiếng Anh (English as Second Language); Các Kỹ năng mềm (Soft Skills); Công nghệ Thông tin (Information Technology); Xây dựng kế hoạch Chiến lược (Strategic Planning); Thiết kế Website (Web Design); Phát triển chương trình đào tạo (Curriculum Development); Các phương pháp giảng dạy mới (New Teaching Methodologies); Quản lý nguồn nhân lực (Human Resources Management),...
    Quý Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc tải các tài liệu liên quan vui lòng truy cập vào: http://www.rbmsystems.net