10April

Thông báo về việc kiểm tra thông tin trước khi in bằng tốt nghiệp

01:04


THÔNG BÁO
(V/V KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI IN BẰNG TỐT NGHIỆP)


              Để tránh sai xót trong quá trình in bằng Tốt Nghiệp, nay Phòng Đào Tạo thông báo đến Toàn thể Sinh viên 02 lớp Luật 08 và Kế Toán 08 - Hệ VLVH thuộc Trường Đại học Cần Thơ - Tập trung về Trường CĐCĐ Vĩnh Long vào lúc 8h ngày 16 tháng 4 năm 2013 để kiểm tra thông tin cá nhân trước khi in bằng tốt nghiệp. Mong được sự phối hợp tốt của 2 lớp để Phòng Đào Tạo Trường CĐCĐ Vĩnh long có đầy đủ Thông Tin gởi Về trường chủ quản (Đại học Cần Thơ) đúng thời hạn.

                                                                                    

Vĩnh long, ngày 10 tháng 4 năm 2013
Phòng Đào Tạo