15April

Thông báo về việc xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường

01:04


 Phòng QLKH-HTQT thông báo về việc xét duyệt đề cương chi tiết các đề tài NCKH cấp trường tại phòng A1 như sau:
* Ngày 16/04/2013 xét duyệt 02 đề tài NCKH cấp Trường của Khoa Công nghệ LTTP và Phòng QLKH-HTQT:
1/Lúc 13h30 xét duyệt đề tài của phòng QLKH-HTQT
-Tên đề tài: "Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long"
-Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Trọng Hiếu, chuyên viên phòng QLKH-HTQT

2/Lúc 15h30 xét duyệt đề tài của Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm

-Tên đề tài: "Xác định một số chỉ tiêu nông hóa thổ nhưỡng và hàm lượng các nguyên tố đất hiếm nhẹ trong đất trồng cây cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long"
-Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Hồng Hạnh, giảng viên Khoa CN LTTP

* Lúc 15h00 ngày 17/04/2013 xét duyệt đề tài NCKH cấp trường của Khoa Nông nghiệp

-Tên đề tài: “Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng phân giải lông gia súc từ các lò mổ gia súc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”
-Chủ nhiệm đề tài: Quách Thị Thanh Tâm, giảng viên Khoa Nông nghiệp.

Kính mời Quí Thầy Cô thuộc Khoa CN LTTP, Khoa NN và phòng QLKH-HTQT cùng các CB, GV có quan tâm đến dự theo thời gian và địa điểm trên.

Trân trọng kính mời!