26January

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn trình độ B

09:01


 THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B

 

Vào lúc: 7g00 ngày 04/02/2018 tại (Cổng B) Khu I trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long