03June

Tiếp và làm việc với chuyên gia ngành của VSEP

Tin&Ảnh - Minh Châu 13:06

Lúc 9h00 ngày 18/5/2015, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã có buổi đón tiếp và làm việc với bà Amy Proulx, chuyên gia ngành Đổi mới Ẩm thực và Công nghệ Thực phẩm của Dự án VSEP, phía Canada.

Theo tinh thần cuộc họp vào ngày 20/4 với chuyên gia John Knapp về việc xác định và phỏng vấn doanh nghiệp địa phương để khảo sát nhu cầu nguồn lao động nhóm ngành Công nghệ Lương thực – Thực phẩm, bà Amy Proulx đã đến làm việc tại trường CĐCĐ Vĩnh Long từ ngày 18 – 27/5/2015.

Bà Amy đã có cuộc thảo luận với Ban Cố vấn Khảo sát thị trường lao động, Ban Giám hiệu và một số giảng viên chuyên ngành của trường CĐCĐ Vĩnh Long để xác định nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp địa phương và đối tượng doanh nghiệp để tiến hành khảo sát bằng phương thức phỏng vấn.

Sau khi tiến hành khảo sát các doanh nghiệp, bà Amy và Ban Cố vấn đã cùng nhau phân tích kết quả đạt được, từ đó xây dựng chương trình đào tạo tương thích với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tin rằng, với kế hoạch rõ ràng và phương thức làm việc hiệu quả dự án sẽ từng bước mang lại thành công như mong đợi.


Hình 1. Bà Amy Proulx (thứ hai, bên phải) trong cuộc họp vào buổi sáng ngày 18/5/2015.