Tin tức khác

  • GIỚI THIỆU SÁCH THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (SÁCH ẢNH)

    Bác Sáu Dân – tên gọi thân thương, đầy kính trọng mà chúng ta dành gọi cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, vị lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Người con của quê hương đất Vĩnh Long, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đi theo con đường giải phóng dân tộc từ khi còn rất trẻ. Cuộc đời của ông dành trọn cho đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, ông sẵn sàng xả thân để giành lại hòa bình, tự do cho nhân dân. Thời bình, ông dành hết tâm huyết cho công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam với nền kinh tế - xã hội phát triển. Tên tuổi ông gắn liền với các công trình mang ý nghĩa thiết thực cho nhân dân trên khắp mọi miền đất nước: đường dây tải điện 500KV Bắc Nam, nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình ngọt hóa đồng bằng Sông Cửu Long...