THỐNG KÊ
Online: 8
Lượt truy cập: 1699562
Xem Thời khóa biểu theo năm và theo tuần
Xem thời khóa biểu các lớp Cao đẳng năm 2013
 • Năm: 2015
 • Năm: 2014
 • Năm: 2013
  • Tuần52 [Từ: 26/08]-[Đến: 01/09] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [12:08 23/08/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần51 [Từ: 19/08]-[Đến: 25/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [11:08 20/08/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:08 16/08/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần50 [Từ: 12/08]-[Đến: 18/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:08 10/08/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:08 09/08/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần49 [Từ: 05/08]-[Đến: 11/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:08 06/08/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [16:08 02/08/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:08 02/08/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần48 [Từ: 29/07]-[Đến: 04/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [14:07 27/07/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:07 26/07/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần47 [Từ: 22/07]-[Đến: 28/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [12:07 19/07/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần46 [Từ: 15/07]-[Đến: 21/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [11:07 12/07/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần45 [Từ: 08/07]-[Đến: 14/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:07 05/07/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần44 [Từ: 01/07]-[Đến: 07/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [08:07 03/07/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:06 28/06/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần43 [Từ: 24/06]-[Đến: 30/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:06 21/06/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần42 [Từ: 17/06]-[Đến: 23/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [13:06 14/06/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần41 [Từ: 10/06]-[Đến: 16/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [12:06 07/06/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần40 [Từ: 03/06]-[Đến: 09/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [23:06 05/06/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [13:05 31/05/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần39 [Từ: 27/05]-[Đến: 02/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [18:05 29/05/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:05 28/05/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [17:05 24/05/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:05 24/05/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần38 [Từ: 20/05]-[Đến: 26/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [11:05 17/05/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần37 [Từ: 13/05]-[Đến: 19/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [20:05 13/05/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [13:05 10/05/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần36 [Từ: 06/05]-[Đến: 12/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [21:05 06/05/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:05 03/05/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần35 [Từ: 29/04]-[Đến: 05/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [20:05 02/05/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [13:04 26/04/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần34 [Từ: 22/04]-[Đến: 28/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [14:04 22/04/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [20:04 18/04/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần33 [Từ: 15/04]-[Đến: 21/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [14:04 12/04/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [14:04 12/04/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần32 [Từ: 08/04]-[Đến: 14/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [13:04 08/04/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [13:04 05/04/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần31 [Từ: 01/04]-[Đến: 07/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:04 01/04/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:03 29/03/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:03 29/03/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần30 [Từ: 25/03]-[Đến: 31/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:03 25/03/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:03 22/03/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần29 [Từ: 18/03]-[Đến: 24/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:03 15/03/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần28 [Từ: 11/03]-[Đến: 17/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:03 11/03/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:03 08/03/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần27 [Từ: 04/03]-[Đến: 10/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [13:03 01/03/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần26 [Từ: 25/02]-[Đến: 03/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:02 26/02/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [15:02 23/02/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:02 22/02/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần25 [Từ: 18/02]-[Đến: 24/02] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [08:02 18/02/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:02 01/02/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:02 01/02/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần22 [Từ: 28/01]-[Đến: 03/02] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [15:01 25/01/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:01 25/01/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần21 [Từ: 21/01]-[Đến: 27/01] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [13:01 21/01/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [13:01 18/01/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần20 [Từ: 14/01]-[Đến: 20/01] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [13:01 11/01/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần19 [Từ: 07/01]-[Đến: 13/01] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:01 08/01/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:01 07/01/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:01 04/01/13] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần18 [Từ: 31/12]-[Đến: 06/01] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:01 02/01/13] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [14:12 28/12/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:12 28/12/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần17 [Từ: 24/12]-[Đến: 30/12] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [18:12 23/12/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [16:12 20/12/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần16 [Từ: 17/12]-[Đến: 23/12] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:12 17/12/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [13:12 14/12/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần15 [Từ: 10/12]-[Đến: 16/12] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [08:12 07/12/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần14 [Từ: 03/12]-[Đến: 09/12] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [14:12 04/12/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [20:11 30/11/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:11 30/11/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần13 [Từ: 26/11]-[Đến: 02/12] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:11 23/11/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần12 [Từ: 19/11]-[Đến: 25/11] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [15:11 21/11/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:11 19/11/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:11 16/11/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần11 [Từ: 12/11]-[Đến: 18/11] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:11 09/11/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [09:11 09/11/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần10 [Từ: 05/11]-[Đến: 11/11] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [12:11 02/11/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:11 02/11/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần9 [Từ: 29/10]-[Đến: 04/11] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [08:10 30/10/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:10 26/10/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần8 [Từ: 22/10]-[Đến: 28/10] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [06:10 22/10/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:10 19/10/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần7 [Từ: 15/10]-[Đến: 21/10] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [01:10 12/10/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần6 [Từ: 08/10]-[Đến: 14/10] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [02:10 08/10/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:10 04/10/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần5 [Từ: 01/10]-[Đến: 07/10] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:09 28/09/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần4 [Từ: 24/09]-[Đến: 30/09] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:09 21/09/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần3 [Từ: 17/09]-[Đến: 23/09] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:09 14/09/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần2 [Từ: 10/09]-[Đến: 16/09] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:09 07/09/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần1 [Từ: 03/09]-[Đến: 09/09] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [11:08 31/08/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
 • Năm: 2012
  • Tuần52 [Từ: 27/08]-[Đến: 02/09] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:08 28/08/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:08 27/08/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [12:08 24/08/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [09:08 24/08/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần51 [Từ: 20/08]-[Đến: 26/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:08 17/08/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần50 [Từ: 13/08]-[Đến: 19/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:08 10/08/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần49 [Từ: 06/08]-[Đến: 12/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:08 10/08/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:08 06/08/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [07:08 06/08/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [01:08 03/08/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần48 [Từ: 30/07]-[Đến: 05/08] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:07 27/07/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [02:07 27/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần47 [Từ: 23/07]-[Đến: 29/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:07 23/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:07 20/07/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần46 [Từ: 16/07]-[Đến: 22/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:07 17/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [01:07 17/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [06:07 15/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:07 13/07/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần45 [Từ: 09/07]-[Đến: 15/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:07 06/07/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [03:07 06/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần44 [Từ: 02/07]-[Đến: 08/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [07:07 03/07/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:06 29/06/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần43 [Từ: 25/06]-[Đến: 01/07] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:06 22/06/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần42 [Từ: 18/06]-[Đến: 24/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:06 15/06/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần41 [Từ: 11/06]-[Đến: 17/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:06 11/06/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [07:06 08/06/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần40 [Từ: 04/06]-[Đến: 10/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:06 01/06/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:06 01/06/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần39 [Từ: 28/05]-[Đến: 03/06] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [01:05 25/05/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần38 [Từ: 21/05]-[Đến: 27/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:05 18/05/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần37 [Từ: 14/05]-[Đến: 20/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [07:05 17/05/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [08:05 11/05/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần36 [Từ: 07/05]-[Đến: 13/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:05 04/05/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [04:05 04/05/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [04:05 04/05/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần35 [Từ: 30/04]-[Đến: 06/05] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [01:04 27/04/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần34 [Từ: 23/04]-[Đến: 29/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [01:04 20/04/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần33 [Từ: 16/04]-[Đến: 22/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:04 16/04/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:04 13/04/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần32 [Từ: 09/04]-[Đến: 15/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [01:04 11/04/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:04 06/04/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần31 [Từ: 02/04]-[Đến: 08/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:04 04/04/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:03 30/03/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [02:03 30/03/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần30 [Từ: 26/03]-[Đến: 01/04] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [12:03 26/03/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [11:03 23/03/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần29 [Từ: 19/03]-[Đến: 25/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:03 16/03/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [07:03 16/03/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần28 [Từ: 12/03]-[Đến: 18/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [09:03 13/03/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:03 12/03/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [09:03 09/03/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
   • Vào lúc: [08:03 09/03/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
  • Tuần27 [Từ: 05/03]-[Đến: 11/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [06:03 08/03/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]
  • Tuần26 [Từ: 27/02]-[Đến: 04/03] [Xem bằng google] [Download (.PDF)]
   • Vào lúc: [10:02 29/02/12] Thao tác: [Cập nhật TKB]
   • Vào lúc: [10:02 29/02/12] Thao tác: [Thêm mới TKB]

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN