TRA CỨU
Từ khóa: Tìm kiếm nâng cao
Có Tổng số 17 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
30/11/-1

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật phòng,chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phềng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/qh12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2015 của Thủ tướng Chí phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các sơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII năm 2016

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Kế hoạch chi tiết về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII năm 2016

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Công văn số 1710/TTCP-PC về việc thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
THỐNG KÊ
Online: 193
Lượt truy cập: 21414130